Fejlesztések

Projekt azonosítószáma: ÁPFE-V/1/2705-6/2023
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.
Projekt címe: “Állománypótlási és fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a “A kárókatona és hód gyérítése” lőszerbeszerzési támogatás
Támogatás összege: 1 181 000 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt rövid bemutatása: A nagykárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése és riasztása sörétes vadászfegyverrel az illetékes természetvédelmi szakhatóság által kiadott engedély szerint.

Projekt azonosítószáma: MAHOP-2.2.1-2016-2020-00118
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.
Projekt címe: A Biharugrai Halgazdaság Kft. központi telephelyi épület felújítása, halbolt kialakítása, energetikai korszerűsítése és eszközbeszerzés
Támogatás összege: 1 139 213 forint
Támogatás intenzitása: 50%
Projekt rövid bemutatása: A pályázat során új, innovatív technológia kialakítása valósult meg a Begécsi-tóegység területén intenzív földmedrű medencében történő folyamiharcsa-termelés bevezetésével. A pályázatban ehhez a termeléshez szükséges 6 db önetető, a termelés biztonságát növelő vagyonvédelmi rendszer, továbbá a termelés hatékonyságát növelő halászati eszközök – 2 db csónakmotor – beszerzésére került sor.

Projekt azonosítószáma: MAHOP-2.2.1-2016-2020-00127
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.
Projekt címe: Termelői infrastruktúra-beruházás önálló gépbeszerzéssel a Biharugrai Halgazdaság Kft-ben
Támogatás összege: 6 202 500 forint
Támogatás intenzitása: 50%
Projekt rövid bemutatása: A pályázat önálló gépbeszerzés keretei között bővíti a Társaság szállítókapacitását 1 db TOYOTA HILUX 2.4 D-4D 6M/T LIVE szimplafülkés halszállító gépjármű megvásárlásával.

Projekt azonosítószáma: MAHOP-2.2.1-2016-2019-00100
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.
Projekt címe: Komplex vagyonvédelmi rendszer kialakítása, valamint halászatot közvetlenül segítő eszközbeszerzés a Biharugrai halgazdaság Kft. Begécsi telephelyén
Támogatás összege: 5 217 501 forint
Támogatás intenzitása: 50%
Projekt rövid bemutatása: A pályázat keretein belül beszerzésre kerül a Biharugrai Halgazdaság Kft. Begécsi telephelyére egy darab útba süllyesztett, áthajtós rendszerű hídmérleg. Ezen felül kialakításra kerül egy komplex vagyonvédelmi rendszer, mely 2 db stabil oszlopra szerelt, egyenként 2 db nagy felbontású fix kamerából, saját napelemes tápforrásból, és adattovábbító gsm modulból áll. A projekt további részeként halászatot közvetlenül támogató egyéb eszközök (halaskád, kosarak) beszerzése történik.


Projekt azonosítószáma: MAHOP-2.2.1-2016-2019-00081
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.
Projekt címe: A Biharugrai Halgazdaság Kft. vízi létesítményeinek felújítása valamint eszközvásárlás
Támogatás összege: 21 687 331 forint
Támogatás intenzitása: 50%
Projekt rövid bemutatása: Jelen MAHOP-2.2 pályázat célja is a termelési eszközök – halastavak, raktártavak, eszközök – fejlesztése a Biharugrai Halgazdaságban kidolgozott egyedi tógazdasági technológia infrastruktúra hátterének biztosítása érdekében. A projekt építési és eszközbeszerzési elemekből tevődik össze. Az építés munkarész során a Begécsi-tóegység 1. számú lecsapoló csatornájának mederstabilizációjára kerül sor, így vízszállító kapacitása újra meg fog felelni a vízjogi üzemeltetési engedély műszaki előírásainak és az üzemeltetés követelményeinek. Az eszközbeszerezés projektelem keretén belül vagyonvédelmi eszközként használt 1 db DJI Phantom 4 Pro drón, valamint 1db Urban SMV70 felhordószalagos-szárzúzó vásárlása történik.Projekt azonosítószáma: MAHOP-2.2.1-2016-2017-00028
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.
Projekt címe: A Biharugrai Halgazdaság Kft. Begécsi-tóegységének termelői, telephelyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, a termeléshez szükséges eszközök beszerzése
Támogatás összege: 62 342 939 forint
Támogatás intenzitása: 50%
Projekt rövid bemutatása: A pályázat célja a termelési eszközök – halastavak, raktártavak, eszközök – fejlesztése a Biharugrai Halgazdaságban kidolgozott egyedi tógazdasági technológia infrastruktúra hátterének biztosítása érdekében. A projekt építési és eszközbeszerzési elemekből tevődik össze.
Az építés projektelemek a következőek:
Begécsi-tóegység 6.,7.,8.,9. sz. halastavának belső halágy felújítása. A munkálatok célja, ezen tavak lecsapolási és a lehalászási lehetőségének biztosítása
Begécsi 2-3. számú halastó, valamint 7-8. számú halastó közötti elhabolódott közgátak felújítása teljes hosszban
21, 23 számú raktártavak felújítása. A raktártavak kiterjedése összesen 10 000 m2. A felújítás során a rézsű helyreállítás, a meder üledékének kotrása, valamint összesen 4 db műtárgy újra építése valósul meg
A Zsadány 082 hrsz-ú területen található, összesen 18 telelő- és raktártavat magába foglaló telelőrendszer közlekedési területének megerősítése, zúzott kővel történő stabilizációja, összesen 1 540 m2 területen
A telelő korábbi térvilágításának teljes rekonstrukciója.
A Zsadány 084/1 hrsz-ú gátkorona a Begécsi-tóegység fő közlekedési útvonalának a kezdete. A projekt keretén belül ennek a teljesen leromlott állagú 301 méteres szakasznak a zúzott kővel történő stabilizációja valósul meg
A Biharugrai Halgazdaság Kft. tulajdonában lévő Geszt 0301 hrsz-ú területen található teljesen leromlott állapotú szociális épület felújítása. Az épületben pihenő, öltöző, teakonyha, és WC kerül kialakításra. A kétszintes épület alapterülete 33 m2.

Az eszközbeszerezés projektelem keretén belül az alábbi eszközök beszerzése történik:
1 db erőgéppel üzemeltethető RZ-3H-AC szárzúzó, a gátak növényzetének kaszálásához,
1 db erőgéppel üzemeltethető Al-Terra KNT típusú tárcsa+henger a gátkorona karbantartása céljából
1 db Zeiss Conquest HD 8×56 távcső az őrzés védelem segítéséhez
1 db Mercury ML 15 csónakmotor az etetéshez használt hajók üzemeltetéséhez
1 db Mercury ML 5 csónakmotor az etetéshez használt műanyag csónakok üzemeltetéséhez
2 db 7 m hosszú, vas “Keszeg” etetőhajó a takarmány tavi kiosztásához
2 db műanyag etetőcsónak, a takarmány tavi kiosztása és egyéb tavi munkák (pl. próbahalászat) elvégzéséhez
1 db egyedi gyártású 4,5 t teljesítményű, vas trágyakijuttató hajó, a tavak természetes hozamának fokozása érdekében szükséges szerves trágya kijuttatásához.


Projekt azonosítószáma: MAHOP-2.2.1-2016-2017-00028
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.

Projekt címe:

„A Biharugrai Halgazdaság Kft. Begécsi-tóegységének termelői, telephelyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, a termeléshez szükséges eszközök beszerzése”

Támogatás összege: 62 342 939 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítás kezdete: 2017. november 23

Projekt fizikai befejezése: 2019. január 31


Projekt azonosítószáma: MAHOP-2.5.1-2017-2017-00004
Kedvezményezett neve: Biharugrai Halgazdaság Kft.

Projekt címe:

„A Biharugrai Halgazdaság Kft. hagyományos technikákon alapuló extenzív tógazdasági haltermelése eredményeként kialakult természeti értékek megőrzésének és javításának, valamint a tájképi elemek megóvásáért nyújtott szolgáltatásának támogatása”

Támogatás összege: 53 690 427 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tartalma:

A projekt célja a Biharugrai Halgazdaság Kft. halastavain a természeti erőforrásokat megújító halgazdálkodási technológia eredményeként létrejött közel 800 ha vizes élőhely fenntartása, a halastavi ökoszisztémához kötődő, több mint 200 madárfaj populációinak megőrzése, illetve a természetvédelmi szempontból jelentős növény és állatvilág fenntartása, erősítése. A projekt specifikus célja a természetvédelmi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási korlátozásokból fakadó elmaradt jövedelem, valamint a természeti értékek fenntartásához kötődő elmaradt vagy kieső jövedelem részleges kompenzációja. A projekt eredményei illeszkednek a MAHOP 2.5 pályázati kiírás céljaihoz, specifikus célkitűzéseihez. A projekt tervezett kezdő időpontja 2017. január 01. A projekt öt mérföldkőben valósul meg, vagyis öt éves kötelezettségvállalást jelent. A projekt zárása 2021. december 31. A projekt öt mérföldkövének mindegyik időszakában azonos célok valósulnak meg, az eredmények folyamatosan fenntartásra kerülnek.