Értékesítés

Biharugrai tükrös ponty

PONTY

Biharugrai pikkelyes ponty

A Biharugrai Halgazdaság Kft. által hároméves üzemi technológiával megtermelt élőhalaknak közel 70 %-át a ponty teszi ki. Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet által elismert biharugrai ponty tájfajták nem csak Magyarországon, hanem a külpiacokon is keresett küllemi, vitalitási és húsának kiváló paraméterei miatt. Közel 50-50 %-ban termelünk tükrös és pikkelyes pontyot, így ennek köszönhetően a piaci oldalról érkező változatos igényeket minden esetben megpróbáljuk maximálisan kielégíteni.

Törekszünk arra, hogy egész évben ki tudjuk szolgálni partnereinket jó minőségű hallal, így halászatainkat és halkiadásainkat ennek megfelelően ütemezzük.

A megtermelt halak élő formában kerülnek értékesítésre viszonteladók, kerekedők, hipermarketek és horgászegyesületek irányába mind Magyarországon, mind a külpiacokon (pl. Románia, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Olaszország).

Partnereink termékeinket biharugrai telephelyünkön tudják megvásárolni, de igény esetén saját járművel is el tudjuk szállítani az élőhalat a kívánt helyszínre.

Az általunk megtermelt pontyok egyedsúlya jellemzően 1,5 – 3,0 kg/db között mozog.

A ponty mellett nagyobb tömegben busát, amúrt és harcsát termelünk.

BUSA és AMÚR

A busa és amúr növényevő halakként fontos szerepet töltenek be a termelési technológiánkban és emellett egyre fontosabb piaci értékkel is bírnak. Az elmúlt években ezen két hal piaci megítélése rendkívül megnőtt mind a magyarországi, mind a külpiacok tekintetében, így ezen igények vonatkozásában termelési struktúránkban 20-25 %-os részt képviselnek már.

Mind a busa, mind az amur húsa rendkívül kedvező beltartalmi paraméterekkel rendelkezik, így az étkezési célú értékesítésük egyre jelentősebb. Bár nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az amur horgászati oldalról egy rendkívül jó sporthal.

Az általunk megtermelt busák és amurok egyedsúlya jellemzően 2,0 – 4,0 kg/db között mozognak.

HARCSA

Halfogyasztói oldalról a hazai és az európai piac is egyre inkább ragadozóhal centrikus. A fogyasztók keresik az értékes fehér húsú, szálkamentes, származásilag jól nyomon követhető értékes halhúst. Ebbe a kategóriába jól beleillik a szürke harcsa.

A harcsa termelése jól illeszthető a tavi haltermelési technológiába, termelése mind ökológiai mind ökonómia oldalról indokolt.

A harcsák halászatkori egyedsúlya teljes mértékben függ a termelő tavak takarmányhallal való ellátottságától, így elmondható, hogy az általunk termelt harcsák egyedsúlya viszonylag tág keretek, 2,0-6,0 kg/db egyedsúlyok között mozog.

PRODUCT AND SALE

Carp

Our flagship product is Carp, that accounts for nearly 70% of the live fish, producing with a three-year-old operations technology by Biharugrai Halgazdaság Kft.. Recognized by the National Agricultural Certification Institute, due to their excellent appearance, vitality and meat parameters the Biharugra carp landrace varieties are sought after not only in Hungary, but also on foreign markets. We produce almost 50-50% mirror and scaly carp, so thanks to it, we always try to satisfy the varied demands from the market as much as possible.

We strive to be able to serve our partners with high-quality fish all year round, and accordingly schedule our operations.

The produced fish are sold live to resellers, wholesalers, hypermarkets and recreational fishing associations both in Hungary and on foreign markets (e.g., Romania, Slovakia, Poland, Czech Republic, Italy).

Our partners can purchase our products at our location in Biharugra, but if required, we can also transport the live fish to the desired location with our own vehicles.

The individual weight of the carp produced by us is typically between 1.5 and 3.0 kg/piece.

In addition to carp, we produce large quantities of silver carp, grass carp and European catfish.

Silver Carp and Grass Carp

As herbivorous fish, silver carp and grass carp play an important role in our production technology. In recent years, the market value of these two fish has increased tremendously both in Hungary and in foreign markets too, so they already represent 20-25% of our production structure in relation to these needs.

The meat of both silver carp and grass carp has extremely favorable internal content parameters, so their sales for eating purposes are becoming more and more important. Although it should not be forgotten that the grass carp is an extremely desired sport fish from the recreational fishing point of view.

The individual weight of silver carp and grass carp produced by us is typically between 2.0 and 4.0 kg/piece.

European catfish

From the consumer side, both the domestic and European markets are increasingly predatory fish-centric. Consumers are looking for valuable white, boneless meat, with good traceability. European catfish fits well into this category.

The production of catfish can be well integrated into the lake fish production technology, from both ecological and economic point of view.

The individual weight the catfish during fishing depends entirely on the supply of feed fish in the producing lakes, so we can say that the individual weight of catfish we produce is relatively wide, ranging from 2.0 to 6.0 kg/piece.